Menu

De kunst van het ongelukkig zijn.

31 augustus, 2020  |  Blog

Recent heb ik een masterclass gevolgd van Dirk de Wachter, psychiater tevens psychotherapeut verbonden aan het Universitair Psychische Centrum K.U. te Leuven. Dirk was een poosje geleden te gast bij Jinek en gaf nu een workshop over “de kunst van het ongelukkig zijn”.

Ik was geprikkeld door deze titel. Gedurende 1, 5 uur heeft hij via ZOOM in gesprek met een interviewer van de School Amsterdam zijn gedachten uitgesproken over deze levenskunst. Ik was niet de enige geïnteresseerde! 3200 Deelnemers luisterden naar zijn verhaal. Zijn visie is dat als de kleine ongelukkigheden van het leven, zoals bijvoorbeeld de ruzie met uw chef, collega, partner of familie, niet met anderen wordt gedeeld maar wordt weggeduwd, ze ons gaan aanvreten. En zelfs steeds groter kunnen worden. Beter is het volgens hem om dit soort ongelukkigheden in de ogen te kijken en verbinding te zoeken met het “ongelukkig zijn”. Die “kleine” ongelukkigheden maken deel uit van het leven, stop ze niet weg maar spreek daarover en deel ze met elkaar! Dat is zijn visie. Patiënten komen bij hem en luchten hun hart en zeggen “dank u, nu heb ik eindelijk eens kunnen spreken over….. Waarom gaat u niet eerder in gesprek met elkaar, is dan zijn vraag. Uit zijn praktijk blijkt dat mensen hun angsten, twijfels en zorgen oppotten. Dirk wijt dit aan onze Westerse cultuur en inzet van de huidige maatschappij op succes, maakbaarheid en het individuele autonome mensbeeld. De oplossing is volgens Dirk niet om het in je eentje op te willen lossen en op te potten maar erover te praten. Met anderen. Zoek de verbinding met anderen is zijn advies. Hoe bereik je die verbinding? Verbinding ontstaat door met elkaar te delen. In gesprek te gaan. En diepgang in die verbinding ontstaat juist in die momenten dat de ongelukkigheden van het moment met een ander worden gedeeld. Ik herken dat. Dat is ook wat cliënten ervaren als ze een mediationtraject volgen of door mij als vertrouwenspersoon worden begeleid.

Ik werd blij van Dirk zijn verhaal. Ook ik heb natuurlijk als mens, mediator en vertrouwenspersoon wel eens mijn twijfels. Doe ik het wel goed met de gekozen aanpak “Conflict Eren”. Als ik Dirk moet geloven wel. Praat met elkaar en ga het conflict niet uit de weg is mijn devies. Geef het conflict juist de volle aandacht. U hoeft dat niet alleen te doen. Ik ondersteun u daar graag bij.

Bel 06 22 80 95 37

of mail contact@cestdaccord.nl

hosted and maintained by: Admiraal IT Services