Menu

Het verhaal van Jacqueline

De drijvende kracht achter C’est D’accord is eigenaresse Jacqueline van Gessel - Galle, mediator en conflict professional. Haar drijfveer is om mensen die met elkaar in conflict zijn geraakt, weer met elkaar in gesprek te brengen, zodat ze op een positieve wijze met elkaar verder kunnen of respectvol de relatie kunnen beëindigen. Jacqueline is ervaringsdeskundige en is, zoals ze zelf zegt, ‘een terriër door het leven getraind om los te laten’. Lees hier haar verhaal.

Ervaringsdeskundige

Jacqueline is trotse moeder van een zoon en baasje van twee honden. Ze is gescheiden en inmiddels al weer geruime tijd getrouwd. Naast haar echtscheiding kent ze zowel als leidinggevende als werkneemster de frustraties, spanningen en machteloosheid als gevolg van een arbeidsconflict. Als werkneemster koos ze ervoor om een advocaat in te schakelen om het conflict op te lossen.

‘Dit moest toch anders kunnen’

Jacqueline: ”Kiezen voor de rechtsgang is niet altijd de juist keuze, zo bleek achteraf. De toch al mindere relatie met mijn werkgever kwam nog verder onder druk te staan. Tijdens de onderhandelingen kwam ik als gesprekspartner volledig buiten spel te staan. Ik werd als het ware afhankelijk van mijn advocaat. Van deze situatie werd niemand gelukkig. Dit moest toch anders kunnen. Dit gevoel werd de basis voor de opzet van C’est D’accord.”

Mediator of conflict professional

”Na een carrière van 32 jaar als Rijksambtenaar, waarvan 20 jaar als jurist, volgde ik mijn hart en startte ik met een opleiding als erkend mediator. In 2013 richtte ik C’est D’accord op om anderen verder te helpen in hun leven, als mediator of juridisch adviseur. Als mediator help ik mensen weer echt met elkaar in gesprek te komen en grip te krijgen op hun situatie, zodat ze verder kunnen. Als juridisch adviseur stond ik aan hun zijde en behartigde ik hun belangen met de intentie de zaak te winnen. Gaande weg merkte ik in mijn praktijk dat er bij mijn clienten behoefte bestond aan maatwerk. Niet voor ieder conflict is mediation de juiste aanpak. Bovendien is voor sommige mensen mediation een brug te ver. Mijn drijfveer was om ook in die gevallen de mensen niet in de kou te laten staan. Ik ontdekte dat er ook bij het oplossen van een conflict meerdere wegen naar Rome leiden. Als conflict professional kan ik een waardevolle bijdrage leveren door advisering over route of aanpak, of een neutrale begeleiding te faciliteren. Om die reden treed ik vanaf 2017 ook op als onafhankelijk voorzitter, bemiddelaar, conflict coach of gecertificeerd vertrouwenspersoon. Ik breng die rollen tezamen onder de noemer conflict advies. Het geeft mij ontzettend veel energie om anderen met mijn werk te mogen helpen en te ondersteunen. Het is mooi werk. Voor mij is het goed zo. C’est D’accord.”

Buurtbemiddelaar

”Naast mijn activiteiten voor C’est D’accord heb ik van 2012 tot medio 2016 gewerkt als vrijwillig buurtbemiddelaar. Dat is conflict oplossen pur sang. Als buren ben je als het ware tot elkaar veroordeeld. Dan kan een conflictsituatie erg moeilijk zijn. Stapje voor stapje heb ik buren bij hun communicatie begeleid om hun leven naast elkaar weer op de rit te krijgen. Medio 2016 ben ik hiermee gestopt omdat het niet meer met mijn werk als mediator of conflict professional viel te combineren.”

Contact mediator

Wilt u een meer weten over C’est D’accord? Of een keer vrijblijvend afspreken met Jacqueline? Dat kan! Bel dan naar 06 - 22809537 of stuur een email naar . U bent van harte welkom!

Lees ook:

- Over C’est D’accord
- C’est D’accord voor mediation
- C’est D’accord conflictadvies

hosted and maintained by: Admiraal IT Services