Menu

Scheiding? Ga je voor de korte- of voor de langere termijn win-win aanpak?

5 juli, 2018  |  Blog

“Wij willen scheiden, we hebben alles al besproken en willen het zo snel mogelijk achter de rug hebben”. Dat is de boodschap die ik tijdens een intakegesprek soms wel krijg. Snel is dan het toverwoord.

Vaak blijkt dat alleen één van de partners er zo in te staat. Meestal degene die het initiatief heeft genomen en al langere tijd rondloopt met het voornemen tot scheiding en deels de rouwperiode al achter de rug heeft. De “verlatene” voelt zich voor het blok gezet, heeft het besluit niet aan zien komen, is vooral boos en voelt zich buitenspel gezet. Aanvankelijk nog verdoofd van verdriet stemt deze in met traject. Gaande de weg gaan de hakken dan toch in het zand. De “verlater” raakt meer en meer gefrustreerd. De ander had toch ingestemd. Waarom doet deze nu zo moeilijk? Herkent u dit?

Om deze escalatie te voorkomen schenk ik ruim aandacht aan de vraag: “Wil je scheiden of wil je het anders?” Ik onderzoek samen met cliënten of het de verlatende partij duidelijk is waarom de ander wil scheiden. Dit is in aller belang. Alleen als de “verlatene” het besluit ook echt kan aanvaarden, kun je pas gaan ontvlechten en is er ruimte voor praktische zaken. Pas dan ligt dan er een gemeenschappelijke basis voor een nieuwe situatie en zijn afspraken mogelijk die ook worden nagekomen.

Een vooraanstaand psychologe, gaf onlangs tijdens een congres in haar presentatie een heldere boodschap. Centraal in dit congres stond de aandacht voor de negatieve effecten van een (vecht)scheiding voor kinderen. “Er wordt te vaak en te snel gescheiden. Waar zijn we met elkaar mee bezig? Met alle ellende voor de kinderen. Dit kan worden voorkomen door meer oog voor en begrip voor elkaars verschillen in functioneren, ga daarom allereerst daarover met elkaar in gesprek.”

Een bevlogen pleidooi en duidelijk appèl.
Wat op het eerste gezicht “snel” lijkt kan door escalatie “langzaam” en onnodig pijnlijk worden. Daarom tijdens de intake standaard mijn vraag: ga je voor de korte- of voor de langere termijn win-win aanpak? Meestal ziet degene die “voorloopt” in dat een kleine pas op de plaats op de langere termijn voor beiden win-win oplevert.

Wil je meer weten over mijn aanpak?

Bel 06 22 80 95 37
of mail naar contact@cestdaccord.nl

hosted and maintained by: Admiraal IT Services